Riven URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Riven URF mới và cách lên đồ Riven mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi Riven URF.
Riven Mùa 12
Riven URF: Kẻ Lưu Đày

Bảng ngọc Riven URF

CHUẨN XÁCChinh PhụcĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
PHÁP THUẬTThăng tiến sức mạnhCuồng phong tích tụTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Riven Urf

Riven Q QRiven E ERiven W W

Phép bổ trợ Riven Urf

Flash Teleport

Trang bị chính

Chùy Hấp HuyếtRìu đenMóng Vuốt Sterak

Giày

Giày thép gai

Cách lên đồ Riven Urf

Chùy Hấp HuyếtGiày thép gaiRìu đenMóng Vuốt SterakVũ điệu tử thầnGiáp thiên thần

Riven Urf Chùy Hấp Huyết, Giày thép gai, Rìu đen, Móng Vuốt Sterak, Vũ điệu tử thần, Giáp thiên thần.

Riven Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Riven URF và cách lên đồ Riven AR URF để bạn tham khảo thêm.