Ryze URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Ryze URF mới và cách lên đồ Ryze mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Ryze URF.
Ryze Mùa 13
Ryze URF: Pháp Sư Cổ Ngữ

Bảng ngọc Ryze URF

Pháp ThuậtTăng tốc phaDải băng năng lượngThăng tiến sức mạnhThủy thượng phiêu
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThuốc thời gianTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Bảng kỹ năng Ryze Urf

Ryze Q QRyze E ERyze W W

Phép bổ trợ Ryze Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Ryze

Trượng Trường SinhQuyền Trượng Thiên ThầnĐồng Hồ Cát Zhonya

Giày

Giày Khai Sáng Ionia

Cách lên đồ Ryze Urf

Trượng Trường SinhGiày Khai Sáng IoniaQuyền Trượng Thiên ThầnĐồng Hồ Cát ZhonyaMũ Phù Thủy RabadonTrượng Hư Vô

Ryze Urf Trượng Trường Sinh, Giày Khai Sáng Ionia, Quyền Trượng Thiên Thần, Đồng Hồ Cát Zhonya, Mũ Phù Thủy Rabadon, Trượng Hư Vô.

Ryze Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Ryze URF và cách lên đồ Ryze AR URF để bạn tham khảo thêm.

Tier list patch 12.22