Ryze URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Ryze URF mới và cách lên đồ Ryze mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi Ryze URF.
Ryze Mùa 12
Ryze URF: Pháp Sư Cổ Ngữ

Bảng ngọc Ryze URF

PHÁP THUẬTTăng Tốc PhaDải băng năng lượngThăng tiến sức mạnhCuồng phong tích tụ
ÁP ĐẢOVị máuThợ săn kho báuTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Bảng kỹ năng Ryze Urf

Ryze Q QRyze E ERyze W W

Phép bổ trợ Ryze Urf

Flash Teleport

Trang bị chính

Vương Miện Suy VongQuyền trượng thiên thầnĐộng cơ vũ trụ

Giày

Giày pháp sư

Cách lên đồ Ryze Urf

Vương Miện Suy VongGiày pháp sưQuyền trượng thiên thầnĐộng cơ vũ trụĐồng hồ cát ZhonyaMũ Phù Thủy Rabadon

Ryze Urf Vương Miện Suy Vong, Giày pháp sư, Quyền trượng thiên thần, Động cơ vũ trụ, Đồng hồ cát Zhonya, Mũ Phù Thủy Rabadon.

Ryze Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Ryze URF và cách lên đồ Ryze AR URF để bạn tham khảo thêm.