Ryze URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Ryze URF mới và cách lên đồ Ryze mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Ryze URF.
Ryze Mùa 13
Ryze URF: Pháp Sư Cổ Ngữ

Bảng ngọc Ryze URF

Pháp ThuậtTăng tốc phaDải băng năng lượngThăng tiến sức mạnhThủy thượng phiêu
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Bảng kỹ năng Ryze Urf

Ryze Q QRyze E ERyze W W

Phép bổ trợ Ryze Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Ryze

Trượng Trường SinhQuyền Trượng Đại Thiên SứĐồng Hồ Cát Zhonya

Giày

Giày Pháp Sư

Cách lên đồ Ryze Urf

Trượng Trường SinhGiày Pháp SưQuyền Trượng Đại Thiên SứĐồng Hồ Cát ZhonyaMũ Phù Thủy RabadonTrượng Hư Vô

Ryze Urf Trượng Trường Sinh, Giày Pháp Sư, Quyền Trượng Đại Thiên Sứ, Đồng Hồ Cát Zhonya, Mũ Phù Thủy Rabadon, Trượng Hư Vô.

Ryze Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Ryze URF và cách lên đồ Ryze AR URF để bạn tham khảo thêm.

Post by: Cuong Le