Sett URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Sett URF mới và cách lên đồ Sett mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi Sett URF.
Sett Mùa 12
Sett URF: Đại Ca

Bảng ngọc Sett URF

CHUẨN XÁCNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
KIÊN ĐỊNHGiáp cốtTiếp sứcTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Sett Urf

Sett Q QSett W WSett E E

Phép bổ trợ Sett Urf

Flash Teleport

Trang bị chính

Chùy Hấp HuyếtMóng Vuốt SterakRìu đại mãng xà

Giày

Giày thép gai

Cách lên đồ Sett Urf

Chùy Hấp HuyếtGiày thép gaiMóng Vuốt SterakRìu đại mãng xàGiáp GaiGiáp liệt sỹ

Sett Urf Chùy Hấp Huyết, Giày thép gai, Móng Vuốt Sterak, Rìu đại mãng xà, Giáp Gai, Giáp liệt sỹ.

Sett Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Sett URF và cách lên đồ Sett AR URF để bạn tham khảo thêm.