Shyvana URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Shyvana URF mới và cách lên đồ Shyvana mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Shyvana URF.
Shyvana Mùa 13
Shyvana URF: Long Nữ

Bảng ngọc Shyvana URF

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhKiểm soát điều kiệnKiên cườngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Shyvana Urf

Shyvana E EShyvana W WShyvana Q Q

Phép bổ trợ Shyvana Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Shyvana

Găng Tay Băng GiáMũ Trụ Nguyền RủaGiáp Gai

Giày

Giày Khai Sáng Ionia

Cách lên đồ Shyvana Urf

Găng Tay Băng GiáGiày Khai Sáng IoniaMũ Trụ Nguyền RủaGiáp GaiGiáp Máu WarmogGiáp Thiên Nhiên

Shyvana Urf Găng Tay Băng Giá, Giày Khai Sáng Ionia, Mũ Trụ Nguyền Rủa, Giáp Gai, Giáp Máu Warmog, Giáp Thiên Nhiên.

Shyvana Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Shyvana URF và cách lên đồ Shyvana AR URF để bạn tham khảo thêm.