Singed URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Singed URF mới và cách lên đồ Singed mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Singed URF.
Singed Mùa 13
Singed URF: Dược Sĩ Điên

Bảng ngọc Singed URF

CẢM HỨNGSách PhépTốc biến ma thuậtThị trường tương laiThuốc thời gian
PHÁP THUẬTÁo choàng mâyMau lẹTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Singed Urf

Singed Q QSinged E ESinged W W

Phép bổ trợ Singed Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Singed

Trượng Pha Lê RylaiGiáp Gia Tốc Hóa CuồngMũ Trụ Nguyền Rủa

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Singed Urf

Trượng Pha Lê RylaiGiày Thép GaiGiáp Gia Tốc Hóa CuồngMũ Trụ Nguyền RủaGiáp Liệt SĩGiáp Thiên Nhiên

Singed Urf Trượng Pha Lê Rylai, Giày Thép Gai, Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng, Mũ Trụ Nguyền Rủa, Giáp Liệt Sĩ, Giáp Thiên Nhiên.

Singed Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Singed URF và cách lên đồ Singed AR URF để bạn tham khảo thêm.