Sivir URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Sivir URF mới và cách lên đồ Sivir mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Sivir URF.
Sivir Mùa 13
Sivir URF: Nữ Chúa Chiến Trường

Bảng ngọc Sivir URF

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiHiện diện trí tuệHút máuNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Sivir Urf

Sivir Q QSivir W WSivir E E

Phép bổ trợ Sivir Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Sivir

Móc Diệt Thủy QuáiMa Vũ Song KiếmVô Cực Kiếm

Giày

Giày Cuồng Nộ

Cách lên đồ Sivir Urf

Móc Diệt Thủy QuáiGiày Cuồng NộMa Vũ Song KiếmVô Cực KiếmNỏ Thần DominikHuyết Kiếm

Sivir Urf Móc Diệt Thủy Quái, Giày Cuồng Nộ, Ma Vũ Song Kiếm, Vô Cực Kiếm, Nỏ Thần Dominik, Huyết Kiếm.

Sivir Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Sivir URF và cách lên đồ Sivir AR URF để bạn tham khảo thêm.

Tier list patch 12.22