Skarner URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Skarner URF mới và cách lên đồ Skarner mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Skarner URF.
Skarner Mùa 13
Skarner URF: Bọ Cạp Kim Cương

Bảng ngọc Skarner URF

Pháp ThuậtTăng tốc phaÁo choàng mâyMau lẹThủy thượng phiêu
Cảm HứngBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Skarner Urf

Skarner Q QSkarner W WSkarner E E

Phép bổ trợ Skarner Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Skarner

Găng Tay Băng GiáGiáp Gia Tốc Hóa CuồngGiáp Gai

Giày

Giày Khai Sáng Ionia

Cách lên đồ Skarner Urf

Găng Tay Băng GiáGiày Khai Sáng IoniaGiáp Gia Tốc Hóa CuồngGiáp GaiTim BăngGiáp Thiên Nhiên

Skarner Urf Găng Tay Băng Giá, Giày Khai Sáng Ionia, Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng, Giáp Gai, Tim Băng, Giáp Thiên Nhiên.

Skarner Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Skarner URF và cách lên đồ Skarner AR URF để bạn tham khảo thêm.

Tier list patch 12.22