Skarner URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Skarner URF mới và cách lên đồ Skarner mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi Skarner URF.
Skarner Mùa 12
Skarner URF: Bọ Cạp Kim Cương

Bảng ngọc Skarner URF

PHÁP THUẬTTăng Tốc PhaÁo choàng mâyMau lẹThủy thượng phiêu
CẢM HỨNGBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Skarner Urf

Skarner Q QSkarner W WSkarner E E

Phép bổ trợ Skarner Urf

Flash Smite

Trang bị chính

Giáp Gia Tốc Hóa CuồngGiáp liệt sỹGiáp Gai

Giày

Giày thủy ngân

Cách lên đồ Skarner Urf

Giáp Gia Tốc Hóa CuồngGiày thủy ngânGiáp liệt sỹGiáp GaiGiáp thiên nhiênKhiên băng Randuin

Skarner Urf Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng, Giày thủy ngân, Giáp liệt sỹ, Giáp Gai, Giáp thiên nhiên, Khiên băng Randuin.

Skarner Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Skarner URF và cách lên đồ Skarner AR URF để bạn tham khảo thêm.