Sylas URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Sylas URF mới và cách lên đồ Sylas mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi Sylas URF.
Sylas Mùa 12
Sylas URF: Kẻ Phá Xiềng

Bảng ngọc Sylas URF

CHUẨN XÁCChinh PhụcHiện diện trí tuệKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
CẢM HỨNGGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Bảng kỹ năng Sylas Urf

Sylas W WSylas E ESylas Q Q

Phép bổ trợ Sylas Urf

Flash Teleport

Trang bị chính

Băng Trượng Vĩnh CửuĐồng hồ cát ZhonyaĐộng cơ vũ trụ

Giày

Giày pháp sư

Cách lên đồ Sylas Urf

Băng Trượng Vĩnh CửuGiày pháp sưĐồng hồ cát ZhonyaĐộng cơ vũ trụMũ Phù Thủy RabadonTrượng hư vô

Sylas Urf Băng Trượng Vĩnh Cửu, Giày pháp sư, Đồng hồ cát Zhonya, Động cơ vũ trụ, Mũ Phù Thủy Rabadon, Trượng hư vô.

Sylas Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Sylas URF và cách lên đồ Sylas AR URF để bạn tham khảo thêm.