TahmKench URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc TahmKench URF mới và cách lên đồ TahmKench mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi TahmKench URF.
TahmKench Mùa 12
TahmKench URF: Thủy Quái Đại Vương

Bảng ngọc TahmKench URF

KIÊN ĐỊNHHộ VệSuối nguồn sinh mệnhGiáp cốtKiên cường
CẢM HỨNGGiao hàng bánh quyVận tốc tiếp cậnTấn công 2Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng TahmKench Urf

TahmKench Q QTahmKench W WTahmKench E E

Phép bổ trợ TahmKench Urf

Flash Ignite

Trang bị chính

Dây chuyền Iron SolariLời thề hiệp sĩGiáp Gai

Giày

Giày thép gai

Cách lên đồ TahmKench Urf

Dây chuyền Iron SolariGiày thép gaiLời thề hiệp sĩGiáp GaiDây chuyền chuộc tộiGiáp liệt sỹ

TahmKench Urf Dây chuyền Iron Solari, Giày thép gai, Lời thề hiệp sĩ, Giáp Gai, Dây chuyền chuộc tội, Giáp liệt sỹ.

TahmKench Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc TahmKench URF và cách lên đồ TahmKench AR URF để bạn tham khảo thêm.