Taric URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Taric URF mới và cách lên đồ Taric mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Taric URF.
Taric Mùa 13
Taric URF: Tấm Khiên Valoran

Bảng ngọc Taric URF

Cảm HứngNâng cấp băng giáBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụ
Chuẩn XácHiện diện trí tuệKháng hiệu ứngTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Taric Urf

Taric E ETaric W WTaric Q Q

Phép bổ trợ Taric Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Taric

Dây Chuyền Iron SolariBăng Giáp Vĩnh CửuTụ Bão Zeke

Giày

Giày Khai Sáng Ionia

Cách lên đồ Taric Urf

Dây Chuyền Iron SolariGiày Khai Sáng IoniaBăng Giáp Vĩnh CửuTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp SĩTim Băng

Taric Urf Dây Chuyền Iron Solari, Giày Khai Sáng Ionia, Băng Giáp Vĩnh Cửu, Tụ Bão Zeke, Lời Thề Hiệp Sĩ, Tim Băng.

Taric Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Taric URF và cách lên đồ Taric AR URF để bạn tham khảo thêm.

Tier list patch 12.22