Taric URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Taric URF mới và cách lên đồ Taric mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi Taric URF.
Taric Mùa 12
Taric URF: Tấm Khiên Valoran

Bảng ngọc Taric URF

KIÊN ĐỊNHHộ VệSuối nguồn sinh mệnhKiểm soát điều kiệnTiếp sức
CHUẨN XÁCHiện diện trí tuệKháng hiệu ứngTấn công 2Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Taric Urf

Taric E ETaric W WTaric Q Q

Phép bổ trợ Taric Urf

Flash Ignite

Trang bị chính

Dây chuyền Iron SolariBăng GiápLời thề hiệp sĩ

Giày

Giày thép gai

Cách lên đồ Taric Urf

Dây chuyền Iron SolariGiày thép gaiBăng GiápLời thề hiệp sĩTim băngDây chuyền chuộc tội

Taric Urf Dây chuyền Iron Solari, Giày thép gai, Băng Giáp, Lời thề hiệp sĩ, Tim băng, Dây chuyền chuộc tội.

Taric Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Taric URF và cách lên đồ Taric AR URF để bạn tham khảo thêm.