Teemo URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Teemo URF mới và cách lên đồ Teemo mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Teemo URF.
Teemo Mùa 13
Teemo URF: Trinh Sát Nhanh Nhẹn

Bảng ngọc Teemo URF

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhGiáp cốtLan trànTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Teemo Urf

Teemo E ETeemo Q QTeemo W W

Phép bổ trợ Teemo Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Teemo

Nanh NashorQuyền Trượng Ác ThầnQuỷ Thư Morello

Giày

Giày Pháp Sư

Cách lên đồ Teemo Urf

Nanh NashorGiày Pháp SưQuyền Trượng Ác ThầnQuỷ Thư MorelloMũ Trụ Nguyền RủaĐồng Hồ Cát Zhonya

Teemo Urf Nanh Nashor, Giày Pháp Sư, Quyền Trượng Ác Thần, Quỷ Thư Morello, Mũ Trụ Nguyền Rủa, Đồng Hồ Cát Zhonya.

Teemo Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Teemo URF và cách lên đồ Teemo AR URF để bạn tham khảo thêm.

Tier list patch 12.22