Trundle URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Trundle URF mới và cách lên đồ Trundle mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi Trundle URF.
Trundle Mùa 12
Trundle URF: Vua Quỉ Khổng Lồ

Bảng ngọc Trundle URF

CHUẨN XÁCSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
PHÁP THUẬTMau lẹThủy thượng phiêuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Trundle Urf

Trundle Q QTrundle W WTrundle E E

Phép bổ trợ Trundle Urf

Flash Smite

Trang bị chính

Búa Rìu Sát ThầnRìu đại mãng xàGiáp Gai

Giày

Giày thép gai

Cách lên đồ Trundle Urf

Búa Rìu Sát ThầnGiày thép gaiRìu đại mãng xàGiáp GaiGiáp tâm linhKhiên băng Randuin

Trundle Urf Búa Rìu Sát Thần, Giày thép gai, Rìu đại mãng xà, Giáp Gai, Giáp tâm linh, Khiên băng Randuin.

Trundle Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Trundle URF và cách lên đồ Trundle AR URF để bạn tham khảo thêm.