Trundle URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Trundle URF mới và cách lên đồ Trundle mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Trundle URF.
Trundle Mùa 13
Trundle URF: Vua Quỉ Khổng Lồ

Bảng ngọc Trundle URF

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmVận tốc tiếp cậnTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Trundle Urf

Trundle Q QTrundle W WTrundle E E

Phép bổ trợ Trundle Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Trundle

Búa Rìu Sát ThầnRìu Đại Mãng XàGươm Suy Vong

Giày

Giày Thủy Ngân

Cách lên đồ Trundle Urf

Búa Rìu Sát ThầnGiày Thủy NgânRìu Đại Mãng XàGươm Suy VongGiáp GaiGiáp Tâm Linh

Trundle Urf Búa Rìu Sát Thần, Giày Thủy Ngân, Rìu Đại Mãng Xà, Gươm Suy Vong, Giáp Gai, Giáp Tâm Linh.

Trundle Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Trundle URF và cách lên đồ Trundle AR URF để bạn tham khảo thêm.

Post by: Cuong Le