Tryndamere URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Tryndamere URF mới và cách lên đồ Tryndamere mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Tryndamere URF.
Tryndamere Mùa 13
Tryndamere URF: Bá Vương Man Di

Bảng ngọc Tryndamere URF

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhNgọn gió thứ haiKiên cườngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Tryndamere Urf

Tryndamere Q QTryndamere E ETryndamere W W

Phép bổ trợ Tryndamere Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Tryndamere

Cung Phong LinhĐoản Đao NavoriMa Vũ Song Kiếm

Giày

Giày Cuồng Nộ

Cách lên đồ Tryndamere Urf

Cung Phong LinhGiày Cuồng NộĐoản Đao NavoriMa Vũ Song KiếmThương Phục Hận SeryldaRìu Mãng Xà

Tryndamere Urf Cung Phong Linh, Giày Cuồng Nộ, Đoản Đao Navori, Ma Vũ Song Kiếm, Thương Phục Hận Serylda, Rìu Mãng Xà.

Tryndamere Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Tryndamere URF và cách lên đồ Tryndamere AR URF để bạn tham khảo thêm.

Post by: Cuong Le