Tryndamere URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Tryndamere URF mới và cách lên đồ Tryndamere mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi Tryndamere URF.
Tryndamere Mùa 12
Tryndamere URF: Bá Vương Man Di

Bảng ngọc Tryndamere URF

CHUẨN XÁCNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
KIÊN ĐỊNHNgọn gió thứ haiKiên cườngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Tryndamere Urf

Tryndamere Q QTryndamere E ETryndamere W W

Phép bổ trợ Tryndamere Urf

Flash Ghost

Trang bị chính

Cung Phong LinhĐoản đao NavoriVô Cực Kiếm

Giày

Giày cuồng nộ

Cách lên đồ Tryndamere Urf

Cung Phong LinhGiày cuồng nộĐoản đao NavoriVô Cực KiếmMa vũ song kiếmThương phục hận Serylda

Tryndamere Urf Cung Phong Linh, Giày cuồng nộ, Đoản đao Navori, Vô Cực Kiếm, Ma vũ song kiếm, Thương phục hận Serylda.

Tryndamere Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Tryndamere URF và cách lên đồ Tryndamere AR URF để bạn tham khảo thêm.