Twitch URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Twitch URF mới và cách lên đồ Twitch mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Twitch URF.
Twitch Mùa 13
Twitch URF: Chuột Thành Tinh

Bảng ngọc Twitch URF

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiHiện diện trí tuệTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Áp ĐảoVị máuThợ săn kho báuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Twitch Urf

Twitch E ETwitch Q QTwitch W W

Phép bổ trợ Twitch Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Twitch

Gươm Suy VongMóc Diệt Thủy QuáiCuồng Cung Runaan

Giày

Giày Cuồng Nộ

Cách lên đồ Twitch Urf

Gươm Suy VongGiày Cuồng NộMóc Diệt Thủy QuáiCuồng Cung RunaanVô Cực KiếmNỏ Thần Dominik

Twitch Urf Gươm Suy Vong, Giày Cuồng Nộ, Móc Diệt Thủy Quái, Cuồng Cung Runaan, Vô Cực Kiếm, Nỏ Thần Dominik.

Twitch Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Twitch URF và cách lên đồ Twitch AR URF để bạn tham khảo thêm.

Tier list patch 12.22