Urgot URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Urgot URF mới và cách lên đồ Urgot mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi Urgot URF.
Urgot Mùa 12
Urgot URF: Đao Phủ Dị Dạng

Bảng ngọc Urgot URF

CHUẨN XÁCSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
KIÊN ĐỊNHNện khiênGiáp cốtTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Urgot Urf

Urgot W WUrgot E EUrgot Q Q

Phép bổ trợ Urgot Urf

Flash Teleport

Trang bị chính

Rìu đại mãng xàRìu đenGăng Tay Băng Hỏa

Giày

Giày thủy ngân

Cách lên đồ Urgot Urf

Rìu đại mãng xàGiày thủy ngânRìu đenGăng Tay Băng HỏaMóng Vuốt SterakGiáp thiên thần

Urgot Urf Rìu đại mãng xà, Giày thủy ngân, Rìu đen, Găng Tay Băng Hỏa, Móng Vuốt Sterak, Giáp thiên thần.

Urgot Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Urgot URF và cách lên đồ Urgot AR URF để bạn tham khảo thêm.