Urgot URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Urgot URF mới và cách lên đồ Urgot mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Urgot URF.
Urgot Mùa 13
Urgot URF: Đao Phủ Dị Dạng

Bảng ngọc Urgot URF

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhGiáp cốtLan trànTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Urgot Urf

Urgot W WUrgot E EUrgot Q Q

Phép bổ trợ Urgot Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Urgot

Rìu ĐenRìu Đại Mãng XàJak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Urgot Urf

Rìu ĐenGiày Thép GaiRìu Đại Mãng XàJak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiMóng Vuốt SterakGiáp Gai

Urgot Urf Rìu Đen, Giày Thép Gai, Rìu Đại Mãng Xà, Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi, Móng Vuốt Sterak, Giáp Gai.

Urgot Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Urgot URF và cách lên đồ Urgot AR URF để bạn tham khảo thêm.

Post by: Cuong Le