Vi URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Vi URF mới và cách lên đồ Vi mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Vi URF.
Vi Mùa 13
Vi URF: Cảnh Binh Piltover

Bảng ngọc Vi URF

Áp ĐảoMưa kiếmTác động bất chợtThu thập nhãn cầuThợ săn tàn nhẫn
Chuẩn XácĐắc thắngNhát chém ân huệTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Vi Urf

Vi Q QVi E EVi W W

Phép bổ trợ Vi Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Vi

Búa Rìu Sát ThầnVũ Điệu Tử ThầnChùy Gai Malmortius

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Vi Urf

Búa Rìu Sát ThầnGiày Thép GaiVũ Điệu Tử ThầnChùy Gai MalmortiusRìu ĐenGiáp Thiên Thần

Vi Urf Búa Rìu Sát Thần, Giày Thép Gai, Vũ Điệu Tử Thần, Chùy Gai Malmortius, Rìu Đen, Giáp Thiên Thần.

Vi Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Vi URF và cách lên đồ Vi AR URF để bạn tham khảo thêm.

Post by: Cuong Le