Volibear URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Volibear URF mới và cách lên đồ Volibear mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi Volibear URF.
Volibear Mùa 12
Volibear URF: Gấu Sấm Sét

Bảng ngọc Volibear URF

CHUẨN XÁCSẵn Sàng Tấn CôngHiện diện trí tuệKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
PHÁP THUẬTÁo choàng mâyThăng tiến sức mạnhTấn công 3Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Volibear Urf

Volibear W WVolibear Q QVolibear E E

Phép bổ trợ Volibear Urf

Flash Smite

Trang bị chính

Búa Rìu Sát ThầnMóng Vuốt SterakGiáp Gai

Giày

Giày thép gai

Cách lên đồ Volibear Urf

Búa Rìu Sát ThầnGiày thép gaiMóng Vuốt SterakGiáp GaiGiáp liệt sỹGiáp tâm linh

Volibear Urf Búa Rìu Sát Thần, Giày thép gai, Móng Vuốt Sterak, Giáp Gai, Giáp liệt sỹ, Giáp tâm linh.

Volibear Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Volibear URF và cách lên đồ Volibear AR URF để bạn tham khảo thêm.