Warwick URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Warwick URF mới và cách lên đồ Warwick mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi Warwick URF.
Warwick Mùa 12
Warwick URF: Quái Thú Sổng Chuồng

Bảng ngọc Warwick URF

CHUẨN XÁCSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
PHÁP THUẬTMau lẹThủy thượng phiêuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 1

Bảng kỹ năng Warwick Urf

Warwick Q QWarwick W WWarwick E E

Phép bổ trợ Warwick Urf

Flash Smite

Trang bị chính

Búa Rìu Sát ThầnRìu đại mãng xàMóng Vuốt Sterak

Giày

Giày thép gai

Cách lên đồ Warwick Urf

Búa Rìu Sát ThầnGiày thép gaiRìu đại mãng xàMóng Vuốt SterakGiáp GaiGiáp tâm linh

Warwick Urf Búa Rìu Sát Thần, Giày thép gai, Rìu đại mãng xà, Móng Vuốt Sterak, Giáp Gai, Giáp tâm linh.

Warwick Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Warwick URF và cách lên đồ Warwick AR URF để bạn tham khảo thêm.