Warwick URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Warwick URF mới và cách lên đồ Warwick mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Warwick URF.
Warwick Mùa 13
Warwick URF: Quái Thú Sổng Chuồng

Bảng ngọc Warwick URF

CHUẨN XÁCNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
ÁP ĐẢOThu thập nhãn cầuThợ săn tàn nhẫnTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 1

Bảng kỹ năng Warwick Urf

Warwick Q QWarwick W WWarwick E E

Phép bổ trợ Warwick Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Warwick

Búa Rìu Sát ThầnRìu Đại Mãng XàGiáp Gai

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Warwick Urf

Búa Rìu Sát ThầnGiày Thép GaiRìu Đại Mãng XàGiáp GaiVũ Điệu Tử ThầnGiáp Tâm Linh

Warwick Urf Búa Rìu Sát Thần, Giày Thép Gai, Rìu Đại Mãng Xà, Giáp Gai, Vũ Điệu Tử Thần, Giáp Tâm Linh.

Warwick Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Warwick URF và cách lên đồ Warwick AR URF để bạn tham khảo thêm.