Wukong URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Wukong URF mới và cách lên đồ Wukong mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi Wukong URF.
Wukong Mùa 12
Wukong URF: Hầu Vương

Bảng ngọc Wukong URF

CHUẨN XÁCChinh PhụcĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
CẢM HỨNGBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Wukong Urf

Wukong Q QWukong E EWukong W W

Phép bổ trợ Wukong Urf

Flash Teleport

Trang bị chính

Búa Rìu Sát ThầnRìu đenMóng Vuốt Sterak

Giày

Giày thép gai

Cách lên đồ Wukong Urf

Búa Rìu Sát ThầnGiày thép gaiRìu đenMóng Vuốt SterakVũ điệu tử thầnGiáp thiên thần

Wukong Urf Búa Rìu Sát Thần, Giày thép gai, Rìu đen, Móng Vuốt Sterak, Vũ điệu tử thần, Giáp thiên thần.

Wukong Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Wukong URF và cách lên đồ Wukong AR URF để bạn tham khảo thêm.