Yasuo URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Yasuo URF mới và cách lên đồ Yasuo mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Yasuo URF.
Yasuo Mùa 13
Yasuo URF: Kẻ Bất Dung Thứ

Bảng ngọc Yasuo URF

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhGiáp cốtKiên cườngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Bảng kỹ năng Yasuo Urf

Yasuo Q QYasuo E EYasuo W W

Phép bổ trợ Yasuo Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Yasuo

Nỏ Tử ThủVô Cực KiếmLời Nhắc Tử Vong

Giày

Giày Cuồng Nộ

Cách lên đồ Yasuo Urf

Nỏ Tử ThủGiày Cuồng NộVô Cực KiếmLời Nhắc Tử VongVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên Thần

Yasuo Urf Nỏ Tử Thủ, Giày Cuồng Nộ, Vô Cực Kiếm, Lời Nhắc Tử Vong, Vũ Điệu Tử Thần, Giáp Thiên Thần.

Yasuo Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Yasuo URF và cách lên đồ Yasuo AR URF để bạn tham khảo thêm.

Tier list patch 12.22