Yorick URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Yorick URF mới và cách lên đồ Yorick mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi Yorick URF.
Yorick Mùa 12
Yorick URF: Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn

Bảng ngọc Yorick URF

KIÊN ĐỊNHQuyền Năng Bất DiệtTàn phá hủy diệtGiáp cốtLan tràn
CẢM HỨNGGiao hàng bánh quyThuốc thời gianTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Yorick Urf

Yorick Q QYorick E EYorick W W

Phép bổ trợ Yorick Urf

Flash Teleport

Trang bị chính

Búa Rìu Sát ThầnBúa Tiến CôngMóng Vuốt Sterak

Giày

Giày thép gai

Cách lên đồ Yorick Urf

Búa Rìu Sát ThầnGiày thép gaiBúa Tiến CôngMóng Vuốt SterakRìu đại mãng xàGiáp Gai

Yorick Urf Búa Rìu Sát Thần, Giày thép gai, Búa Tiến Công, Móng Vuốt Sterak, Rìu đại mãng xà, Giáp Gai.

Yorick Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Yorick URF và cách lên đồ Yorick AR URF để bạn tham khảo thêm.