Zeri URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Zeri URF mới và cách lên đồ Zeri mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Zeri URF.
Zeri Mùa 13
Zeri URF: Tia Chớp Thành Zaun

Bảng ngọc Zeri URF

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhKiểm soát điều kiệnLan trànTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Zeri Urf

Zeri Q QZeri E EZeri W W

Phép bổ trợ Zeri Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Zeri

Nỏ Tử ThủCuồng Cung RunaanVô Cực Kiếm

Giày

Giày Cuồng Nộ

Cách lên đồ Zeri Urf

Nỏ Tử ThủGiày Cuồng NộCuồng Cung RunaanVô Cực KiếmHuyết KiếmNỏ Thần Dominik

Zeri Urf Nỏ Tử Thủ, Giày Cuồng Nộ, Cuồng Cung Runaan, Vô Cực Kiếm, Huyết Kiếm, Nỏ Thần Dominik.

Zeri Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Zeri URF và cách lên đồ Zeri AR URF để bạn tham khảo thêm.

Post by: Cuong Le